Vad är en factoringavgift?

En factoringavgift är en avgift som tas ut från företaget som säljer sina fakturor. Denna avgift täcker de kostnader och tjänster som faktureringsbolaget tillhandahåller som en del av factoringavtalet.

Factoringavgiften varierar beroende på faktorer som företagets storlek, bransch, kundens kreditvärdighet och den specifika överenskommelsen.