Måste jag använda dosan från min bank eller kan jag som firmatecknare signera med mobilt BankID?

Du kan signera med ditt mobila BankID.