Lån till kommanditbolag

Kommanditbolag är en vanlig svensk bolagsform och beskrivs närmast som ett slags handelsbolag. Qred ger självklart ut lån till kommanditbolag.

Vad är kommanditbolag?

Ett kommanditbolag är som tidigare nämnt en typ av handelsbolag, där ni måste vara minst två bolagsmän varav en måste vara kommanditdelägare och en komplementär. Bolagsformen är tämligen vanlig bland exempelvis advokatbyråer, där man ofta arbetar med ett slags delägarskap som belöning till lojala medarbetare. En stor skillnad mellan kommanditbolag och handelsbolag är att det personliga ansvaret till stor del är begränsat för kommanditdelägare, medan komplementären har ekonomiskt ansvar för verksamhetens skulder. En juridisk person kan dock vara komplementär, vilket får sägas är en stor fördel.

För- och nackdelar med kommanditbolag?

Kommanditbolag är en bra bolagsform för att begränsa det ekonomiska ansvaret för en grupp delägare som man samtidigt vill ska ta del av bolagets vinst. I och med att bolagets komplementär kan vara en juridisk person, går det ju dessutom att förlägga den ekonomiska risken i bolagets drift helt till exempelvis ett aktiebolag. Ett kommanditbolag är dessutom relativt enkelt att administrera. Ett stort kommanditbolag med endast fysiska personer som delägare har dock krav på revisor. Vi rekommenderar generellt aktiebolag som bolagsform.

Är det lättare att få lån till kommanditbolag?

När vi på Qred går igenom en ansökan och gör vår riskbedömning så tittar vi på flera faktorer, och viktigast av allt är såklart vad din verksamhet gör och hur den kommer att utvecklas framöver. Vi kan inte på rak arm säga att det är enklare att få lån till kommanditbolag, men det är absolut ingen nackdel.

företagslån till kommanditbolag

Läs mer

Bolagsverket om kommanditbolag

Verksamt om kommanditbolag

Bokföringstips

Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil