Kommer Apple Pay avaktiveras om jag avaktiverar mitt Qred Visa?

Ja, avaktiverar du ditt kreditkort kommer även Apple Pay avaktiveras.