Kan man sälja fakturor?

Ja, det är möjligt att sälja fakturor, och detta kallas vanligtvis fakturafinansiering, fakturabelåning eller fakturaköp.

Processen innebär att ett företag säljer sina utestående fakturor till en tredje part, som kan vara ett faktureringsbolag, en finansiell institution eller en investerare.

Den tredje parten köper fakturorna till ett diskonterat pris och tar på sig ansvaret för att driva in betalningarna från företagets kunder.