Kan jag sätta in pengar i euro eller andra utländska valutor?

Nej. Du kan endast spara i svenska kronor (SEK).