I offerten har jag fått en annan månadsavgift än vad som anges i ert exempel. Hur kommer det sig?

Alla vår kunder har en fast månadsavgift som är individuell för varje enskilt företag. Löptiden och månadsavgiften baseras på företagets kreditvärdighet i vår Qred-score. Läs mer om Qred-score och hur du kan förbättra den.