Hur länge kan man kräva betalning för en faktura?

I många jurisdiktioner finns det en tidsfrist för att kräva betalning för en faktura, kallad preskriptionstid. Denna tidsfrist varierar beroende på land och typ av fordran.