Hur gör jag om jag har klagomål?

Alla har rätten att förvänta sig en bra service och att få hjälp om något har blivit fel.

Om du är missnöjd ber vi dig att först kontakta Qreds Kundservice på kontaktuppgifterna här. De vill gärna reda ut problem eller missförstånd som har uppstått, och försöker alltid att hantera klagomål skyndsamt, effektivt och med ett positivt bemötande. Vi kommer också att se till att dina synpunkter tas vidare som feedback för att förbättra våra tjänster och produkter. 

Om möjligt försöker vi alltid att reda ut ditt ärende under din första kontakt med oss. Om det inte är möjligt, eller om du inte är nöjd med vår hantering av ärendet, hänvisar vi till sektionen nedan. 

Jag har hört av mig till er Kundservice med ett klagomål, men jag är fortfarande inte nöjd. Vad ska jag göra?

Om du fortfarande är missnöjd med det svar du fick från oss, rekommenderar vi dig att skicka en begäran om handläggning till Qreds klagomålsansvarig genom att använda formuläret här. Klagomålsansvarig kommer då, på ett opartiskt sätt, se över ärendet noggrant och göra en ny bedömning. 

Den skriftliga begäran ska innehålla komplett information om ärendet. Klagomålsansvarig behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med oss, en beskrivning av varför du inte är nöjd och hur du skulle vilja att vi löste ditt ärende. 

Du kommer få svar så fort ett slutgiltigt beslut har fattats, senast inom 15 arbetsdagar. Om vi ​​inte kan lösa ditt ärende inom den utsatta tidsperioden kontaktar vi dig med information om varför det tar längre tid samt hur vi kommer att gå vidare med ditt klagomål.

Ha i åtanke att vår klagomålsansvarig endast ser över ärenden som tidigare hanterats av Qreds Kundservice. Är det här första gången du hör av dig om ditt ärende, ber vi dig i stället att vända dig till vår Kundservice.

Klagomål hanteras utifrån PSD2-riktlinjer samt de föreskrifter som tagits fram av Finansinspektionen.