Hur fungerar factoring?

Factoring fungerar som en finansiell tjänst där ditt företag samarbetar med Qred. I detta arrangemang säljer du dina utestående fakturor till factoringbolaget istället för att vänta på att dina kunder betalar.

Factoringbolaget betalar dig omedelbart för dina fakturor, vilket ger ditt företag snabb och tillförlitlig likviditet.

Detta innebär att du kan använda de frigjorda medlen för att täcka omedelbara behov och investeringar utan att behöva oroa dig för långa väntetider på betalningar från dina kunder.