Hur bokför man factoring?

När företaget säljer sina kundfordringar, överför factoringföretaget normalt sett äganderätten och även risken som kan vara kopplad till dessa kundfordringar. Som en följd av detta bör kundfordringarna normalt sett tas bort från vår balansräkning.

Steg 1: Försäljning av varor på kredit 

Du säljer varor på kredit för 100 000 kronor inklusive moms. För att bokföra detta: 

  • Öka kundfordran (kontonummer 1510) med 100 000 kronor. 
  • Öka försäljningsintäkter (kontonummer 3010) med 100 000 kronor.

Steg 2: Försäljning av kundfordran till factoringföretaget

Du säljer kundfordran till factoringföretaget mot en factoringavgift på 5 % av fakturabeloppet. Du får 95 % av fakturabeloppet från factoringföretaget, som sätts in på checkkontot (95 000 kronor). Bokför detta som följer: 

  • Öka checkkonto (kontonummer 19XX) med 95 000 kronor. 
  • Öka factoringintäkter (kontonummer 39XX) med 100 000 kronor. (Du bokför hela försäljningsbeloppet för att sedan dra av factoringavgiften.)

Steg 3: Redovisning av factoringavgiften 

Du behöver redovisa factoringavgiften på 5 %, vilket motsvarar 5 000 kronor. Bokför detta som en kostnad: 

  • Öka kostnadskonto (t.ex., "Finanskostnader" eller "Övriga rörelsekostnader") med 5 000 kronor. 
  • Minska factoringintäkter (kontonummer 39XX) med 5 000 kronor.

Denna bokföring speglar försäljningen av kundfordringar, faktoringavgiften och det nettoresultat du erhåller efter avgiften. Anpassa kontonummren enligt ditt företags system och följ noga redovisningsreglerna. Vid osäkerhet, rådgör med en revisor eller redovisningsexpert.