Hur beräknas räntan på Sparkonto Flex?

Vi tillämpar årsränta på våra sparkonton. Räntan börjar räknas från och med den första kalenderdagen efter att pengarna har satts in på ditt konto till och med den sista kalenderdagen innan pengarna tas ut. Ränta utgår enligt den vid var tid gällande räntesatsen för Sparkonto Flex.

Du kan hitta information om den nu gällande räntesatsen och aktuella kontovillkor på Qred Banks hemsida.