Hur beräknas räntan på Sparkonto Fast?

Vi tillämpar årsränta på våra sparkonton. Det innebär att du får den andel av årsräntan som motsvarar din sparperiod, i de fall du har pengar på ditt konto i mindre än ett år. Räntan börjar räknas från och med den första kalenderdagen efter att pengarna har satts in på ditt konto till och med den sista kalenderdagen innan pengarna tas ut.

Exempel med 6 månaders löptid: Om du sätter in 10 000 SEK på ett Sparkonto Fast under 6 månader, så får du ränta på detta belopp i 180 dagar. Om kontot har en årsränta på 4 %, kommer du få 200 SEK i ränta för denna period:

10 000 SEK * (4 % årsränta / 365 dagar) * 180 dagar = 200 SEK 

Exempel med 12 månaders löptid: Om du sätter in 10 000 SEK på ett Sparkonto Fast under 12 månader, så får du ränta på detta belopp i 365 dagar. Om kontot har en årsränta på 4 %, kommer du få 400 SEK i ränta för denna period:

10 000 SEK * 4 % årsränta = 400 SEK

Du kan hitta information om gällande räntesatser och aktuella kontovillkor på Qred Banks hemsida.