Hur beräknas räntan på Qred Banks sparkonton?

Din ränta beräknas dag för dag på den summa som finns på ditt sparkonto. Räntan räknas från och med den första kalenderdagen efter insättningsdagen och till och med den sista kalenderdagen innan uttagsdagen.