Har sparkontot någon årsavgift?

Nej, inget av Qred Banks sparkonton har någon årsavgift.