Har ni tagit bort möjligheten att betala räkningar och fakturor med Qred VISA?

Ja, du kan inte betala räkningar och fakturor i Qreds app genom att använda krediten på ditt företagskort Qred VISA. Däremot kan du använda andra liknande tjänster och krediten på ditt Qred VISA (om det är kompatibelt med kort utfärdade genom VISA). Vi på Qred har med andra ord inte den tjänsten längre.