Har Apple Pay en kreditgräns?

Gränsen för Apple Pay är densamma som för ditt kreditkort.

Exempel: Har ditt Qred VISA en kreditgräns på 50 000 kronor, blir kreditgränsen för Apple Pay också 50 000 kronor.