Kan jag öppna ett gemensamt sparkonto?

Nej, i dagsläget tillåter vi enbart en kontohavare per sparkonto.