Almi företagslån

Qred tar ingen UC

Att ansöka är gratis och inte bindande hos Qred Bank

Qred bank har inga dolda kostnader eller startavgifter

Få ett gratis erbjudande

Hur mycket vill du låna?

kr 0

Qred behandlar din personuppgifter i enlighet med GDPR och Qreds integritetspolicy.

Vänligen vänta, du skickas vidare!
Oj! Något blev fel, försök igen om en stund.

Qreds företagslån är ett bra komplement till Almi

Vi tar ingen UC på dig som privatperson, utan vi använder oss av Creditsafe. Då ser endast vi (Qred) och du den kreditupplysningen.

Ansökan tar endast 1 minut, du får besked inom 1 timme och pengarna utbetalas samma dag. Bra, va?

Hur får jag ett företagslån till mitt företag?

Enkelt! Du gör en gratis och ej bindande ansökan hos oss på Qred. Så här går det till:

 1. Ansökan tar 1 minut
 2. Du får besked inom 1 timme
 3. Pengarna utbetalas samma dag

Lånet har dessutom...

 • Ingen bindningstid
 • Inga startavgifter
 • Inga dolda kostnader

Låna från 10 000 kr upp till 5 miljoner kr.

Ansök om företagslån hos Qred Bank

Kort sammanfattning

Att ansöka om ett företagslån från ALMI kan vara ett bra alternativ för små och medelstora företag, särskilt de som har svårt att få traditionella banklån. ALMI erbjuder flera typer av lån, inklusive företagslån, mikrolån och tillväxtlån, med flexibla villkor anpassade till olika företagsbehov. Trots att räntorna ofta är högre än vanliga banklån, är ALMI en värdefull partner för företag som behöver finansiering för att växa och utvecklas, särskilt med stöd av statliga garantier och rådgivning.

Qred Bank kan fungera som ett samarbete och ett komplement till det man kan få hos Almi.

Allt om ALMI Företagslån

Funderar du på företagslån från ALMI? Vi har den kompletta guiden som hjälper ditt företag att få ett lån från ALMI.

Funderar du på att ansöka om ett företagslån från ALMI? ALMI kan vara ett utmärkt alternativ och ett komplement till annan typ av finansiering. Vi har grävt fram alla uppgifter och guidar dig genom djungeln av uppgifter – vad det kostar, hur mycket man kan få låna, vad som krävs och hur man bäst gör en ansökan.

Vad är ALMI?

Namnet Almi är inte som många tror en förkortning, utan kommer från det latinska ordet Almus, som betyder växande, närande, fruktbar. Det passar bra eftersom Almis uppdrag just är att nära svensk tillväxt genom att stödja svenska småföretag.

ALMI gör detta genom att tillhandahålla finansiering i kombination med rådgivning. Moderbolaget Almi Företagspartner AB ägs av staten och finansieras med skattepengar.

Totalt lånade ALMI ut omkring 3.200 miljoner under 2020 till ca 2.000 företag (snittlån ca 1,6 mkr), varav nästan 70% gick till småföretag med under 10 anställda. De vanligaste lånebehoven var att investera i maskiner och anställda eller till rörelsekapital. Flest låntagare fanns inom handel.

Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med rådgivning. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.

Almi Företagspartner AB har 16 regionala dotterbolag samt riskkapitalverksamhet i Almi Invest AB. De regionala dotterbolagen ägs till 51 procent av moderbolaget och 49 procent av regionala ägare, land annat landstingen.

Vad är ALMI företagslån?

ALMI har ett par olika finansieringstyper, men “ALMI företagslån” är den vanligaste typen av företagslån och vänder sig till små och medelstora företag med upp till 250 anställda i alla branscher. Tanken är att stödja utveckling i företaget. Lånebeloppen är normalt sett från 250.000 kr upp till flera miljoner kronor, och löptiderna är oftast 3-5 år med rak amortering.

Ett vanligt förekommande för många företag är dock att ALMI inte ensamt vill finansiera ditt företag, utan brukar vilja ta rygg på en bank eller långivare. Om företaget t.ex. lånar 1 miljon från banken kan ALMI gå in med motsvarande belopp och med motsvarande villkor, fast med en något högre ränta. Man måste alltså redan ha eller få ett banklån för att få ett företagslån från ALMI.

Vad vi vet, så är räntan på ALMI företagslån är normalt styrränta plus 5-9%. Företaget måste lämna säkerhet i form av företagsinteckning och normalt måste även ägarna ställa ut en personlig borgen eller skötselborgen som säkerhet för lånet.

ALMI har även ett par andra typer av företagslån som kan passa om det vanliga företagslånet inte funkar.

ALMI Mikrolån

Almis Mikrolån passar vid nystart av företag eller om du är en ung företagare.

Vilka företag får låna? Lånet riktar sig till nya småföretag eller företag som är i uppstart. Lånet passar även bra för unga företagare upp till 25 år.

Hur mycket får man låna? Du kan låna upp till 200.000 kr och hela 100% av företagets kapitalbehov. Du behöver med andra ord inte stoppa in en enda krona och kan starta företag utan kapital.

Vad kostar företagslånet? Det beror helt på risken i företaget. Men normalt är räntan högre än vanliga banklån.

ALMI tar en uppläggningsavgift på 500kr. Normalt sett måste du lämna personlig borgen, men bara på 10% av lånebeloppet. Återbetalningstiden kan vara upp till 6 år.

ALMI Tillväxtlån

Vilka företag får låna? Tillväxtlånet riktar sig framförallt till innovativa små och mellanstora företag som har någon typ av idé som ska skapa tillväxt i företaget.

Hur mycket får man låna? ALMI Tillväxtlån är företagslån på 250.000 kr och uppåt. Tanken är inte att täcka hela företagets behov av finansiering, utan att det ska vara ett komplement till annan finansiering från t.ex. banken eller från ägarna eller annat riskkapital. Här kan vi på Qred hjälpa dig med det komplementet som Almi ofta kräver.

Vilken säkerhet krävs? Normalt krävs företagsinteckning och ibland även borgen som säkerhet för ALMIs Tillväxtlån.

Hur mycket kostar det? Löptiden kan vara ända upp till 10 år. Räntan på lånet beror på risken i företaget, där små och nystartade företag innebär en högre risk. Räntan är även högre än vanlig bankränta.

ALMI Innovationslån

Det här är ett lån som är tänkt för nystartade företag som vill utveckla en produkt eller en idé, men ännu inte kommit till break-even. ALMI kan gå in med upp till 50% av kapitalet, men minst 50.000 kr. Resterande kapital ska komma från t.ex. ägare, banker eller riskkapital.

ALMI gör en kreditprövning av företaget innan ett lån kan beviljas. Det framgår inte vilka säkerheter som krävs, vad lånet kostar eller på vilken tid det ska återbetalas.

Vad är räntan på ALMI företagslån?

Det finns ingen exakt statistik på vad räntan är, men typiskt sett är den 5-9% per år. Vanliga bankerna(t.ex. Swedbank) kräver personlig borgen på lånet, det gör inte Almi. Den höga räntan är för att kompensera för den betydligt högre risken de tar. Erfarenheten av ALMI är att de sällan går in mer mer än 50%. Det betyder att man måste hitta 50% någon annanstans.

Hur mycket kostar då ALMIs företagslån?

Kostnaden för ett företagslån från ALMI är normalt sett relativt hög jämfört med ett banklån, men ALMI jobbar i ett segment med hög risk. Enligt uppgifter till Ekot ligger ALMIs räntor på mellan fem och nio procent ligger räntan ibland mycket högre än så. Nivåerna motiveras av Almi med att de inte vill konkurrera i pris med de kommersiella bankerna. ALMI går dock inte ut med exakta ränteuppgifter.

Företagarnas chefsekonom Daniel Wiberg har skrivit om ALMIs ALMIs kostnader för företagslån, men man ska komma ihåg att ALMIs uppgift är att komplettera marknaden genom att erbjuda riskvilliga lån när ingen annan gör det.

Hur ansöker man om ALMI företagslån?

Att ansöka om ALMIs företagslån brukar ta minst en månad. Ha tålamod, förbered dig noga och var beredd på en del pappersarbete innan du har fått pengarna.

De viktigaste delarna i din ansökan är

Låneansökan – I låneansökan fyller du i uppgifter om ditt företag, hur mycket du vill låna och hur lånet ska användas.

Affärsplan – I affärsplanen beskriver du hur du tänker arbeta med ditt företag – oavsett om det är nystartat eller redan igång. I affärsplanen tar du ställning till företagets strategier inom olika områden.

Budget – Du behöver lämna in en detaljerad resultat och likviditetsbudget. På ALMIs hemsida kan du hitta mallar för hur den ska se ut.

När du skickat in din låneansökan går ALMI igenom den och tar en kreditupplysning. Därefter kontaktar de dig om du behöver komplettera din ansökan. Totalt brukar det ta en eller ett par månader innan du har pengarna på kontot.

På sajten driva-eget.se finns många tips att läsa om Almi.

Frågor och svar om företagslån från Almi

 1. Hur skiljer sig räntan och avgifterna mellan Qreds företagslån och ALMIs företagslån?
  Räntan och avgifterna för Qreds företagslån jämfört med ALMIs företagslån varierar beroende på flera faktorer, inklusive företagets kreditvärdighet, lånebelopp och löptid. Qred fokuserar på att erbjuda snabba och flexibla lån med en enkel ansökningsprocess, ofta med en något högre ränta för att kompensera för den snabba tillgången till kapital och den lägre kreditprövningen. ALMI, å andra sidan, erbjuder lån som ofta är subventionerade och har en lägre ränta, men med striktare krav på säkerhet och användningsområde för lånet.
 2. Vilka typer av säkerheter krävs vanligtvis för att kvalificera sig för ett företagslån hos Qred?
  När det gäller vilka typer av säkerheter som krävs för att kvalificera sig för ett företagslån hos Qred, brukar finansbolag kräva någon form av säkerhet för att minska risken med lånet. Detta kan variera från personliga borgensåtaganden till företagsinteckningar, beroende på lånebelopp och företagets finansiella ställning. Qred, som fokuserar på en förenklad ansökningsprocess, kanske inte kräver traditionella säkerheter på samma sätt som en bank gör, men detta kan kompenseras med högre räntor eller avgifter.
 3. Hur påverkar ett företags storlek och verksamhetsområde chanserna till att få ett lån hos Qred jämför med ALMI?
  Ett företags storlek och verksamhetsområde kan definitivt påverka dess chanser att få ett lån, både hos Qred och ALMI. Små och medelstora företag i tillväxtfasen kan finna Qreds lösningar särskilt attraktiva på grund av den snabba behandlingstiden och flexibiliteten. ALMI, å andra sidan, kan vara mer benäget att stödja företag baserat på deras potential för innovation och tillväxt, oavsett bransch.
 4. Kan företag som redan har ett lån hos en annan finansiär ansöka om ytterligare finansiering hos Qred, och hur påverkar det bedömningen?
  Företag som redan har lån hos en annan finansiär kan absolut ansöka om ytterligare finansiering hos Qred. Bedömningen kommer dock att ta hänsyn till företagets totala skuldsättning och förmåga att hantera ytterligare återbetalningar. En väl diversifierad finansieringsstruktur kan ses som positiv, så länge som det inte äventyrar företagets finansiella hälsa.
 5. Finns det några specifika branscher eller typer av företag som Qred särskilt riktar sig till, eller som har bättre chanser att få lån godkända?
  Slutligen, när det gäller specifika branscher eller typer av företag som Qred särskilt riktar sig till, tenderar finansbolag och banker att vara öppna för en bred kategori av verksamheter. Dock kan vissa branscher anses ha högre risk, vilket kan påverka bedömningen av låneansökningar. Det är alltid bäst att direkt kontakta långivaren för att få klarhet i hur just ditt företags bransch och specifika situation kan påverka möjligheterna till lån.

Om Qred

Vår historia

Qred Bank grundades år 2015 av entreprenörer för entreprenörer och är nu Sveriges snabbast växande fintechföretag, enligt Financial Times. Qred har levererat lönsam tillväxt från start och är marknadsledare i Norden med Sveriges nöjdaste kunder, enligt Trustpilot.

Med verksamhet i Sverige, Finland, Danmark, Nederländerna, Belgien, Norge, Tyskland och Brasilien har Qred gett ut hundratusentals lån till småföretag. Ett helt automatiserat och egenutvecklat system för kreditvärdering gör det möjligt för Qred att snabbt och konkurrenskraftigt förse företagsägare med det stöd de behöver för att växa.

Man som håller i ett stort Qred VISA företagskort

Personlig service på en gång.
Kontakta oss!

Låt oss hitta de rätta lösningarna för just ditt företag.
08:00 - 17:30 (mån-fre)

Hur kan du använda ett företagslån?

Ett företagslån kan hjälpa ditt företag oavsett om du vill investera i tillväxt eller komma ur en jobbig svacka.

Anställa mer personal

Investera i maskiner
och verktyg

När du behöver mer rörelsekapital

10 000 kr upp till 2 miljoner kr

Qreds företagslån är till för alla småföretag, oavsett om du har en enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag. Våra lån kan tillgodose ditt företags behov små som stora, då lånebeloppen går från 10 000 kr ända upp till 2 miljoner kr!

Hur fungerar det?

Ansök på 1 minut

Fyll snabbt och enkelt i en ansökan för att få ett kostnadsfritt och icke bindande låneförslag till ditt företag.

1
2

Få svar inom en timme

Efter att du ansökt hör vi av oss inom en timme. Du får då se ditt företags specifika låneerbjudande och vad månadsavgiften blir.

3

Signera med BankID

Väljer du att acceptera erbjudandet, signerar du enkelt med BankID och får pengarna på kontot redan samma dag!

4

Ingen bindningstid

Om du inte behöver lånet längre kan du när som helst betala tillbaka hela beloppet utan extra kostnader.

Ansök här

Schyssta priser

Med ett företagslån från Qred är den enda kostnaden för lånet en fast månadsavgift. Månadsavgiften bestäms individuellt baserat på lånets storlek och ditt företags kreditvärdighet. För att se vad just din månadsavgift blir, fyll i en icke-bindande låneansökan här

Fast pris
Inga dolda avgifter
Ej bindande

Fler av våra tjänster

Är du inte helt säker på att ett företagslån är rätt för ditt företag? Kolla in våra andra tjänster och produkter.

Företagslån och lån till småföretag behöver inte vara svårt

Att få ett lån till sitt företag, oavsett hur gammalt eller stort det är, ska inte behöva vara särskilt svårt.

Amorteringsfria månader

Vi förstår att det kan hända saker i ett företags livscykel. Därför kan vi ofta erbjuda amorteringsfrihet under en begränsad tidsperiod. Så länge man betalar den fasta månadsavgiften varje månad, så kan du alltså, i vissa fall, få pausa din avbetalning till oss.

Företagslån med betalningsanmärkningar

Misstag kan hända. Man kan råka vara sen med en räkning eller missa något under ledighet eller tuffa perioder i livet. Det ska inte vara ett hinder för att kunna blicka framåt och skapa tillväxt i sitt företag.

Även om du eller ditt företag råkar har en betalningsanmärkning, så kan Qred hjälpa dig med ett lån. Det beror helt på vad det är för typ av anmärkning, när den kom, varför och hur situationen ser ut i övrigt i ditt företag.

Viktigt att tänka på när du ska ansöka:

Det finns en rad saker som kan vara bra att tänka på när man ska göra en ansökan om ett lån till företaget.

 • Är det rätt tid för mitt företag att göra en investering?
 • Vågar jag ta det här steget i mitt företags tillväxtresa?
 • Kommer jag att kunna betala tillbaka lånet i tid?

Det finns många frågor och minst lika många svar. Det är bara nyttigt och ett sundhetstecken att ställa många frågor och analysera läget i företagets och din ekonomi.

Du som företagare vet redan att det finns många saker som kostar pengar, som t ex att betala skatter och avgifter, marknadsföringskostnader, leverantörsfakturor och annat som behövs för att hålla dig flytande.

En sak som man ofta glömmer bort är att det finns otroligt många möjligheter och bra lägen för tillväxt.

Var tydlig med vad du ska använda lånet till. Behöver du t ex köpa en maskin för 100 000 kr och ansöker om samma summa, så kanske vi frågar om du har något sedan innan att investera. Har du då 30 000 kr att avvara kan vi ge ett förslag på 70 000 kr som du matchar med dina 30 000 kr.

Företaget kanske skulle må bra av att investera lite extra i varulagret inför högsäsongen, vrida upp marknadsföringen lite eller bygga den där uteserveringen som du alltid har drömt om för att locka gäster under sommaren?

Qred tror på transparens, innovation och passion. Om du är öppen med hur företagets status är och vad du ska använda lånet till, så kan vi lättare avgöra vilket lånebelopp och löptid du bör ha. Om du tydligt visar hur innovativt ditt företag är, så kan även vi göra det. Och om du visar hur passionerad du är över ditt företag, så smittar det av sig på oss också.

Tänk på det här när du ska låna till företag

 1. Vad behöver jag lånet till?

  På så sätt kan du få ned kostnaden och göra det enklare för dig själv att betala tillbaka ditt företagslån. Läs mer om att låna ansvarsfullt. 
 2. Hur ser det ut om några månader eller något år?

  Beroende på vilken återbetalningstid du har valt, så bör du ha en plan för hur du ska kunna betala tillbaka lånet till ditt företag. Har du tagit ett företagslån på sex månader ska du också kunna betala tillbaka hela beloppet till dess. Att vara sen med sina inbetalningar drabbar i slutändan bara dig själv i form av eventuella onödiga påminnelseavgifter och, i värsta fall, inkassokrav.

  Var försiktig och investera inte i projekt eller saker med hög risk. Vill du se din egen UC-score eller företagets kreditupplysning? Med hjälp av kreditupplysningsföretag som UC eller Creditsafe kan du ta reda på din kreditvärdighet innan du ansöker om ett lån.
 3. Kan du spara ihop till en del eller hela beloppet?

  Ibland är det tråkiga svaret att spara. Försök att lägga undan en del varje månad för en regnig dag eller för en dag när den där chansen du inte kan tacka nej till dyker upp.

Var inte som en struts! Kommunicera!

Om du skulle få problem med att betala avgiften just den här månaden - hör av dig!

Det är mycket lättare att kunna ändra en återbetalningsplan om vi har den informationen. Så stoppa inte huvudet i sanden utan hör av dig om du har svårt att hålla dig till betalningsplanen. Då kan vi alltid justera betalningsplanen lite.

Det går snabbt!

Varför är våra lån snabba? För det första så går det snabbt att ansöka. Det enda du behöver fylla i är önskat lånebelopp, e-mail, mobilnummer och företagets organisationsnummer.

Det tar ca 1 minut att ansöka. För det andra så är vi snabba med att ge dig ett besked. Ansöker du under våra öppettider så får du besked inom 1 timme.  Ser allt bra ut så godkänner du offerten med ditt BankID. Då betalar vi ut dina pengar samma dag.

Det är enkelt!

Enkelheten går verkligen hand i hand med snabbheten. Hos oss behöver du inte bifoga balans- och resultatrapporter, affärsplaner och årsredovisning.

Det är tryggt!

Hos oss kan du känna dig säker. Du loggar in, signerar och godkänner via BankID. Vi tar hand om dina uppgifter och använder samma säkerhetslösningar som världens ledande banker. All kommunikation mellan Qred och din webbläsare är krypterad med 256-bitars SSL-verifierat från Geotrust, en världsledare inom säkerhet på nätet.

Du kan känna dig trygg när du använder Qred och ser den gröna adressraden – precis som hos din bank. Vi värnar dessutom om din integritet och sparar endast de uppgifter som är nödvändigt enligt lagen eller för att kunna ge bättre lån till ditt företag. Vi sparar aldrig några lösenord och du kan när som helst kontakta oss för att få veta mer.

Vad kan jag använda ett lån till?

Det finns lika många anledningar till att man kan behöva ett företagslån som det finns företagare i Sverige – väldigt många! Man kan tro att de flesta tar ett lån för att rädda sin verksamhet när man står på ruinens brant. Det kunde inte vara mer fel.

De flesta företagen som tar lån till sitt företag hos oss gör det för att skapa tillväxt i sina verksamheter. Man kan såklart göra det på olika sätt men här listar vi några av de vanligaste användningsområdena:

 • Köpa in varulager inför högsäsong
 • Köpa verktyg eller material
 • Hyra eller köp av lokal eller fordon
 • Renovering
 • Betala fakturor
 • Utbildning och fortbildning
 • Marknadsföra sig online eller offline
 • Anställa för att växa
 • Bygga om sin hemsida
 • Likviditet för att klara av perioder med låga intäkter
 • Kassaflöde
 • Utveckling

4 av 5 jobb skapas av småföretagare

Du som småföretagare är kanske inte den som får all uppmärksamhet på ekonominyheterna varje kväll. Där får vi höra om Volvo, IKEA, H&M och andra stora svenska företag. Men faktum är att det är ni småföretagare som bidrar mest till välfärden och samhällets utveckling.

4 av 5 arbetstillfällen skapas av småföretagare och den stora majoriteten av svenska företag har inte mer än 20 anställda. Dessutom så bidrar ni med sociala avgifter, arbetsgivaravgifter, moms och andra skatter till samhället för att Sverige ska kunna fortsätta växa och vara ett framgångsland och ligga i framkant.

När bör jag inte ta ett lån till företaget?

Kanske står du i begrepp att testa en oprövad produkt, tjänst eller marknad? Vi är själva småföretagare och har många medarbetare som är eller har varit entreprenörer och bedömer din affärsidé. Under telefonsamtalet med oss ställer vi några frågor om varför du behöver ett tillfälligt tillskott av kapital, osv. Hur troligt är det, framför allt om du är nystartad, att din verksamhet börjar generera intäkter inom några månader? Då har vi lättare att bedöma om en person som har arbetat som anställd snickare i flera år, nu har startat eget kan börja generera intäkter i snabb takt. Oftast så har den personen redan ett kontaktnät och just hantverkare är en etablerad och säker bransch.

Bokför företagslån

Vi får ibland frågor om hur man bokför ett lån från Qred. Våra lån är kortfristiga (d v s <12 månader) och ska bokas på ett 28-konto, t ex 2840.

Den fasta månadsavgiften bokas alltså på ett 84-konto, t ex 8420. Ett företagslån från Qred bokförs på samma sätt som ett kortfristigt banklån. Är du osäker så bör du kontakta en redovisningsekonom eller revisor. Läs mer om vilka partners som kan hjälpa dig med bokföring.

Vi får många frågor om hur man bokför företagskredit. Många småföretagare hanterar själva sin bokföring och undrar hur bokföring av företagslån ska göras. Det är enkelt att bokföra om du t.ex. använder ett bokföringssystem från Fortnox, Visma, Speedleger eller SPCS, och nedan kommer ett exempel.

Bokför företagslån från Qred

De flesta av våra lån är kortfristiga (de under 12 månader) och ska bokas på ett 28-konto, t.ex. 2840. De som är över 12 månader, anses däremot inte längre vara kortfristiga. De ska bokföras på konto 2390 (Övriga långfristiga skulder). När du får in lånet på ditt företags bankkonto kan du bokföra detta enligt följande exempel:

Debet Kredit 1930 Affärskonto 120.000 kr 2840 Övriga kortfristiga skulder 120.000 kr

En amortering minskar skuldkontot, månadsavgiften samt eventuell dröjsmålsränta och förseningsavgifter bokas som räntekostnad, exempelvis enligt följande:

Debet Kredit 1930 Affärskonto 24.000 kr 2840 Övriga kortfristiga skulder 20.000 kr 8420 Räntekostnader för kortfristiga skulder4.000 kr
Månadsavgiften bokas som en räntekostnad på ett 84-konto, t.ex. 8420.

Företagslånet / företagskrediten bokförs på samma sätt oavsett om du använder företagslånet till löner, lager, investeringar eller något annat.

Om du är osäker bör du kontakta en redovisningsekonom eller din revisor.

Qred är positiva

Vi älskar småföretagare och den effekt som ni har på vårt samhälle. 4 av 5 jobb skapas av småföretag och det är just de företagen som får samhället att gå runt. Vi är själva entreprenörer och förstår vilka utmaningar ni har och att det ibland kan behövas ett tillfälligt tillskott av likviditet för att klara av låg- eller högsäsonger, investera i utrustning, varulager, personal, marknadsföring eller för att betala skatter och avgifter.

Bra att tänka på

1 . Skriv ner varför du behöver låna pengar till företaget

Anledningarna att ta ett lån till företag skiljer sig mycket åt. Vi kan ändå dela upp anledningarna i bra och dåliga.

Bra anledningar är att täcka ett tillfälligt behov. Det kan röra sig om att investera pengar i maskiner, anställning, utbildning, renovering, marknadsföring eller lager. Det är helt enkelt investeringar som ska generera en avkastning som gör att ditt företag kan återbetala lånet.

Dåliga anledningar är t.ex. att täcka upp en svag lönsamhet eller förlust, utan att du har en konkret plan på hur förlusten snabbt ska kunna vändas. En dålig anledning är också att betala andra lån. Risken är att du hamnar i en negativ lånespiral. Låna aldrig mer än du behöver.

2. Undersök olika alternativ

Banklån till företag är det alternativ som de flesta företagare tänker på i 1a hand. Problemet är att de traditionelle bankerna vill ta väldigt liten risk och att de har gamla system och rutiner som är väldigt kostsamma. Det gör att små företagslån sällan är en lönsam affär för banken, som hellre lånar ut flera hundra miljoner eller miljarder till storföretag. Att låna pengar till företag från banken är tyvärr svårare än någonsin.

Factoring och fakturabelåning kan vara ett alternativ om du har mycket fakturor och där betalaren har god kreditvärdighet. Är du ett litet företag som fakturerar andra små företag eller privatpersoner är det svårare och dyrare att använda factoring.

Eget kapital är ett bra alternativ om du behöver pengar på längre sikt och du inte har kommit igång med företaget och kan visa stabila kassaflöden. Tänk på att den som investerar kan få göra avdrag på skatten. Nackdelen är att du säljer en del av ditt företag, och därmed en del av din frihet och framtida vinst.

Lån till företag online är ett smidigt och enkelt alternativ, om ditt företag behöver låna pengar och beloppet inte är så stort. Ofta är det väldigt enkelt att ansöka om lånet och du får snabbt besked. Qred lovar t.ex. besked inom en timme och utbetalning samma dag.

3. Ränta på lån till företag

Kostnaden skiljer väldigt mycket, beroende på vem du vänder dig till. Räntan är viktig, men fallgroparna är många. Förutom räntan, så finns det massa kostnader som de olika långivarna lägger på. Här är saker du ska se upp med.

Ränta på företagslån uttrycks normalt som procent av utestående lån. Räntan på lån till småföretag varierar mycket, men är ofta 10%-20% per år.

Uppläggningsavgift är en avgift som de flesta långivare tar för att lägga upp ett nytt lån. Den kan vara upp till 5% av lånebeloppet.

Aviseringsavgift är en avgift för att skicka fakturan. Kan variera mellan 30-60 kr per månad.

Avgift för förtidsinlösen är en avgift som du ibland tvingas betala om ditt företag vill betala tillbaka lånet snabbare än avtalat. Det kan handla om mycket stora kostnader.

Ansökningsavgift är en avgift som oseriösa aktörer tar ut bara för att ansöka om företagslån.

Månadsavgift är en avgift som Qred tar ut varje månad. Qred har bara en fast månadsavgift och ingen ränta, ingen uppläggningsavgift, ingen avgift för förtidsinlösen ingen ansökningsavgift och inga andra dolda avgifter.

4. Gör en plan för återbetalning

När du väl har undersökt alternativen är det dags att fundera på nästa steg – hur lånet ska återbetalas. Gör en enkel beräkning. Det finns massa mallar på nätet, men de brukar tyvärr vara svåra att förstå. Det behöver inte vara avancerat, men det är viktigt att du tänker igenom företagets framtida situation. Se till så att du har lite marginal i kalkylerna och fundera på olika alternativ. Vad händer om du t.ex. tappar en kund eller om ett projekt blir försenat?

Ju bättre förberedd du är, desto större sannolikhet är att ditt företag kommer att bli beviljat ett företagslån och att företaget lyckas i framtiden!

Hur höjer du ditt befintliga företagslån hos Qred? 

Det är enkelt! Det är bara att ringa, maila e(visat på bilden nedan) och fyll i önskat lånebelopp samt  så försöker vi hitta en så bra lösning som möjligt.

Att ansöka om utökat lånebelopp är kostnadsfritt, inte bindande och du får besked samma dag. Du får svar via mail och SMS och det ser ut precis som första gången du tog ett lån från oss!

Måste man vänta tills hela lånet är återbetalt för att ansöka om att utöka lånet?

Nej, du måste inte vänta tills hela lånet är återbetalt. Ansöker du om utökning när du redan har ett lån gör vi en individuell bedömning på dig och ser om det finns möjlighet att öka, samt hur mycket du kan öka. Vi brukar vilja se några månaders bra återbetalning för att kunna se över en höjning av lånet.

Vad kan jag som kund göra för att få ett utökat låneutrymme?

Vi vill bygga bra relationer med våra kunder som grundas i tillit och för att komma till ett högre belopp finns det två saker du kan göra. Betalar du tillbaka i tid ökar du chansen att få möjlighet att utöka, samt om du lägger till en person på lånet.

Får jag två lån att hålla reda på om jag får ett utökat lån?

Nej, det belopp som finns kvar att amortera på ditt nuvarande lån och det utbetalda beloppet på det nya lånet läggs ihop i samma lån. Du får en faktura och det blir lätt att hålla reda på! Skulle du däremot ha ett till företag, så kan du ta ett lån även för det bolaget.

Kan jag ändra återbetalningstid?

Vi gör vad vi kan för att alltid anpassa oss efter kundens behov och vi gör en individuell bedömning för varje ansökan. Hör av dig och berätta vad du vill ha för upplägg så undersöker vi saken för att göra det så bra som möjligt!

Rätt typ av finansiering för ditt företag

Företagslån är en typ av företagsfinansiering som kan hjälpa dig att utveckla ditt företag. Banker och andra långivare tar hänsyn till flera faktorer när de avgör om du är berättigad till ett lån och hur mycket de kommer att låna ut till ditt företag. Du måste ha en stark historik av god betalningsmoral för att få finansiering från banken. Långivaren vill veta varför du behöver pengarna, vad de ska användas till, hur mycket kapital som behövs och hur lång tid det kommer att ta för dem att få tillbaka sina pengar.

Företagslån är finansiella verktyg som kan hjälpa småföretag att växa

Ett företagslån är en typ av finansiering som kan hjälpa små företag att växa. Lån till företag används för att utveckla ett företag, köpa utrustning eller göra kapitalförbättringar. De kan användas för att utöka verksamheten eller för att köpa inventarier (till exempel). Företag använder dessa lån av många olika skäl, men de vänder sig ofta till dem när de behöver pengar snabbt och inte har tillräckligt med kontanter på hand - eller när de behöver tillgång till kapital som annars inte skulle vara tillgängligt på den lokala marknaden.

Lånekraven varierar beroende på långivare, men omfattar kreditprövning, affärsplan och säkerhet

Lånekraven varierar beroende på långivaren, men omfattar kreditprövning, affärsplan och säkerhet.

En affärsplan är ett skriftligt dokument som beskriver ditt företag och dess mål. Den bör innehålla följande:

 • En beskrivning av din produkt eller tjänst.
 • Din målmarknad och potentiella kunder.
 • Företagets lokalisering (i förekommande fall).
 • Dina ekonomiska prognoser för fem år framåt i tiden.

Vissa långivare kräver att en företagare uppfyller vissa kriterier innan ett lån godkänns

Vissa långivare kräver att företagaren uppfyller vissa kriterier innan lånet godkänns. Du kan till exempel behöva ha varit verksam under en viss tid och ha tillräckligt med pengar på banken. De kanske också vill veta om du har några personliga garantier från vänner eller familjemedlemmar som kommer att vara ansvariga för att betala tillbaka lånet om du misslyckas som företagare.

Du kan också behöva visa att du har tillräcklig likviditet i ditt företag och att lånet är en bra investering

Du kan också behöva visa att du har tillräcklig likviditet i ditt företag och att lånet är en bra investering.

Likviditet avser hur snabbt ett företag kan omvandla sina tillgångar till kontanter, så det är viktigt för långivarna att se att du kan betala tillbaka ditt lån utan problem. Likviditeten mäts ofta genom att jämföra omsättningstillgångar (t.ex. fordringar) med kortfristiga skulder (t.ex. skulder). Om ditt företag har ett positivt rörelsekapital tyder det på god likviditet eftersom det innebär att det finns mer pengar tillgängliga än vad som krävs för att täcka kortsiktiga utgifter.

För att visa detta kommer många företag att använda icke-kontanta säkerheter som utrustning eller fastigheter som säkerhet för sina lån; vissa långivare kommer dock att kräva ytterligare dokumentation om de är osäkra på värdet av dessa föremål som används som säkerhet innan de ger ett erbjudande på ens ansökan om företagslån - vilket kan vara anledningen till att många föredrar att ansöka online istället! En annan sak som är värd att nämna här är att de som funderar på att få ett SBA-lån bör se till att deras kreditvärdighet uppfyller vissa parametrar som fastställs av varje långivare innan de ansöker, eftersom detta påverkar om man blir godkänd för finansiering genom dem eller inte."

Innan du ansöker om ett företagslån bör du göra lite research om långivaren, inklusive de kriterier de använder för att bedöma låntagarnas ansökningar

Innan du ansöker om ett företagslån bör du göra lite research, inklusive vilka kriterier som används för att bedöma låntagarnas ansökningar. Långivare har olika krav och standarder, så det är viktigt att hitta en som passar dina behov. Se till att du förstår deras krav innan du skickar in en ansökan. Det är därför vi på Qred har velat göra det så enkelt som möjligt, genom att vara helt transparenta om varför du eventuellt skulle bli nekad ett lån just nu eller inte få det belopp eller avgift som du ville ha.

Företagslån är en typ av företagsfinansiering som kan hjälpa dig att få ditt företag att växa

Om du är företagare har du förmodligen hört talas om begreppet "företagslån". Men vad är det egentligen? Och hur skiljer det sig från andra typer av finansiering? Låt oss ta en titt på några viktiga fakta om denna typ av lån:

 • Företagslån skiljer sig från privatlån genom att de endast är avsedda att användas för affärssyften. Det betyder att om du vill köpa något till dig själv eller ditt hem, till exempel möbler eller vitvaror, kommer ett företagslån inte att hjälpa dig med dessa inköp. Men - och detta är mycket viktigt - det finns sätt att kringgå denna regel! Du kan använda en annan typ av finansiering men sedan betala dessa räkningar med pengar från ditt nya företagskonto (vilket tekniskt sett fortfarande är lagligt).
 • Företagare kan använda dessa medel till allt som har direkt koppling till företaget, t.ex. reklamkampanjer eller uppgradering av kontorsutrustning.

Banker och andra långivare tar hänsyn till flera faktorer när de avgör om du är berättigad till ett lån och vilket belopp de kommer att låna ut till ditt företag

Långivaren tar hänsyn till flera faktorer när han eller hon avgör om du är berättigad till ett lån och hur mycket de kommer att låna ut till ditt företag. De kommer att titta på din kreditvärdighet, säkerhet, likviditet, affärsplan och betalningshistorik. Om du inte har tillräckligt med personliga tillgångar eller säkerheter för att säkra lånet kan de be om en personlig garanti från någon annan som har dessa saker. Dessutom kan vissa långivare kräva en säkerhet om det skulle gå fel i ditt företag (t.ex. betalningsinställelse).

Du måste ha en stark historik av god betalningsförmåga för att få  finansiering från banken

För att få finansiering från banken måste du ha en god betalningsmoral. En god betalningsvilja och historik är en stark indikator på kreditvärdighet, vilket är en viktig faktor för att avgöra om din ansökan om finansiering godkänns eller avslås.

En god kredithistorik är också en indikation på finansiell stabilitet, framtida lönsamhet och förmåga att betala tillbaka skulder.

Vad är syftet med lånet?

Kommer det att användas för att köpa inventarier eller investera i tillväxt? Hur lång tid kommer det att ta för dig att betala av lånet? Hur mycket pengar kommer att återbetalas varje månad? Hur mycket pengar kommer att återbetalas varje år? Finns det någon personlig garanti i samband med ansökan om företagslån? Det finns många frågor, så försök att förbereda dig på de flesta som kan komma under ett samtal, möte eller i mailkonversationer. Ju bättre förberedd du är och kan svara på frågor, desto bättre!

Syftet med företagslånet är att hjälpa dig att utveckla ditt företag och utvidga din verksamhet. Du kan behöva pengar för utrustning eller ytterligare inventarier, som kan användas som säkerhet för ett företagslån. När du ansöker om ett företagslån är det viktigt att veta hur mycket kapital som behövs för att utveckla ditt företag och se till att det inte finns några personliga garantier för att bli godkänd av långivaren innan du skriver under papper med honom/henne.

Förklara lånesyftet med hjälp av tre frågor:

Du bör vara beredd att svara på följande frågor:

 • Varför behöver du pengarna?
 • Vad ska de användas till?
 • Hur mycket kapital behövs och över hur lång tid?

När du ska ta ett företagslån kanske du jämför två eller flera långivare och erbjudanden från samma långivare. Du fokuserar kanske i första hand på att i överhuvudtaget få lånet och i andra hand att få det till en så låg kostnad som möjligt. Rimligt och sunt.

Men vilka erbjudanden får du? Har du möjlighet att lägga upp lånet på några månader upp till något år? Löptid är något som drastiskt kan påverka din totala kostnad för lånet.

Låt säga att du tar ett företagslån på 120 000 kr över 12 månader. Du ska amortera 10 000 kr i månaden och för enkelhetens skull ponerar vi att din månadskostnad är 1 000 kr. Det totala kostnaden, om du har lånet i 12 månader, är alltså 132 000 kr.

Men efter 4 månader kommer du till insikt att du kan betala tillbaka hela lånet och kontaktar långivaren för att göra just det, betala tillbaka hela lånet. Då har du teoretiskt sett 8 000 kr kvar i månadsavgifter - om du har en bindningstid för lånet!

Kan du lösa företagslånet i förtid utan extra kostnad, så skulle det endast kosta dig 4 000 kr att låna 120 000 kr i 4 månader. Hade din bank eller långivare haft en fast bindningstid hade du säkert kunnat betala tillbaka själva lånet, men ändå behöva betala de resterande månadsavgifterna. Antingen i en klumpsumma för att skriva av lånet eller att fortsätta betala avgiften månad efter månad.

Därför bör det finnas med i din jämförelse och research att få möjligheten att lösa lånet i förtid utan kostnad. Då kan du själv styra återbetalningen och har du jobbat hårt under t ex en högsäsong bli belönad för mödan genom att bli skuldfri och slippa betala fler onödiga avgifter.

Halva löptiden eller andra villkor

En del långivare har en bindningstid på t ex 4 månader, innan man får betala tillbaka lånet och slippa ytterligare räntor och avgifter. Andra har att halva den uppsatta löptiden ska ha löpt ut, innan man får lov att betala tillbaka lånet. Har du därför tagit höjd, lagt upp ett avtal med en långivare på 12 månader och kan betala tillbaka efter 4 månader, så kan du tidigast betala tillbaka lånet efter 6 månader. Det betyder att du har lånet i två månader längre än vad du egentligen behöver.

Visuella exempel

Tabell som förklarar amortering och avgift för 12 månader

Amortering: 120 000 kr
Månadsavgifter: 12 000 kr

Tabell som förklarar amortering och avgift 4 månader

Amortering: 120 000 kr
Månadsavgifter: 4 000 kr

Qreds villkor

På Qred förstår vi hur svårt det kan vara att vara småföretagare. Därför vill vi göra det så enkelt vi bara kan för en företagare att ta ett företagslån online.

Varför Qred?
 • Ingen bindningstid
  Betala tillbaka lånet i förtid utan extra kostnad.
 • Ingen startavgift
  Inga uppläggningsavgifter eller liknande.
 • Inga dolda kostnader
  Inga räntor eller överraskande kostnader och avgifter. Du vet precis hur mycket lånet kostar med hjälp av vår fasta månadsavgift.
Hur funkar det?
 1. Ansökan tar 1 minut, är gratis och ej bindande.
 2. Du får besked inom 1 timme. Offerten är kostnadsfri och gäller i 7 dagar.
 3. Pengarna utbetalas samma dag som du signerat kreditavtalet.

Så fungerar Qred Score - vårt modell för kreditbetyg

Qred Score är ett kreditbetyg som vi ger ett företag baserat på en mängd olika parametrar. Det är en samlad bedömning som, tillsammans med en algoritm, våra kundrådgivare använder sig av när de ska avgöra vilket lånebelopp vi kan erbjuda ditt företag. Det är även det betyg som avgör din månadsavgift.

Vad vill vi veta?

Vi samlar in data från hundratals källor. Det gör vi för att avgöra ditt företags kreditvärdighet och återbetalningsförmåga. En högre Qred Score innebär lägre avgift och möjlighet att låna större belopp. Du kan själv höja ditt företags Qred Score genom att bli kund hos oss och sköta dina betalningar. En del av det vi tittar på är:

 • Omsättning
 • Omdömen av ditt företag
 • Hur länge företaget har funnits
 • Betalningsanmärkningar
 • Andra lån och skulder
 • Anställda
 • Vad du ska använda lånet till

Vår fasta månadsavgift

Den månadsavgift du får presenterad är fast vilket betyder att den inte kommer att förändras under låneperioden. Vi har alltså inga räntor, uppläggningsavgifter eller andra dolda kostnader för våra företagslån. Du vet alltid vad det kommer att kosta dig varje månad och du kan när som helst betala tillbaka lånet utan kostnad. Du betalar med andra ord endast för den tiden som du använder pengarna.

Exempel 1*:
Du tar ett lån på 60 000 kr, över 6 månader och till en kostnad av 1 200 kr/månad. Då amorterar du i vanliga fall 10 000 kr varje månad och betalar 1 200 kr i avgift. Skulle du däremot betala tillbaka t ex 20 000 kr varje månad har du amorterat hela beloppet efter tre månader. Då betalar du endast för 3 månadsavgifter.

Exempel amortering och månadsavgift

Exempel 2*:
Du tar ett lån på samma belopp, 60 000 kr. Du får samma månadsavgift på 1 200 kr. Men till skillnad från tidigare exempel där du amorterade tillbaka lånet i snabbare takt än 6 månader betalar du nu avgift för samtliga månader. Du amorterar alltså 10 000 kr/månaden och betalar månadsavgiften på 1 200 kr till dess att 6 månader har gått och du är klar med lånet.

Exempel amortering och avgift 6 månader

* Observera att detta endast är räkneexempel och att, som vi tidigare förklarat, varje företag får sin egen bedömning och prissättning.

Kreditvärdighet

Tack vare våra digitala processer och avsaknad av fysiska bankkontor så kan vi erbjuda lån till fler småföretagare än vad bankerna kan. Har du lägre omsättning, är nystartad eller har betalningsanmärkning kan vi ändå hjälpa dig. Tack vare vår Qred Score gör vi alltid en individuell bedömning och du får besked inom 1 timme efter att ha skickat in ansökan.

Företagslån online

Ett lån från Qred är snabbt, tryggt och enkelt!

Det är inget krångel med balans- eller resultatrapporter, bokföring och andra processer. Är du t ex en restaurangägare med en trasig ugn så kan du inte vänta i veckor på att få ett lån godkänt och utbetalt.

Då är snabbheten viktig för dig och din verksamhet. För du snabbt kan lösa problemet och fortsätta att tjäna pengar.

I och med att du signerar med BankID och att allting på vår sajt är krypterat med säker anslutning, kan du vara trygg i att dina uppgifter hanteras på ett säkert sätt.

Det tar sedan endast 1 minut att ansöka och du behöver inte komplettera med ytterligare information och dokument - om du inte vill.

Vi ringer upp dig för ett samtal om din verksamhet och det lån som du har ansökt för. Du behöver alltså inte jaga oss - vi ringer dig!

Efter att vi har pratat med dig och godkänt ett lån, så får du en offert som du sedan signerar med BankID. Är du en återkommande kund kan det hända att du får ett godkänt lån utan att behöva prata med oss. Det är tack vare våra algoritmer och system.

Offerten är giltig i 7 dagar och du kan när som helst signera offerten och få pengarna utbetalda - samma dag!

Bra, va? 

Se mer
Transparenta villkor
Utbetalning samma dag
Ingen bindningstid