Kvinnor styr allt fler svenska företag

Runt 30% av Sveriges småföretagare är i dag kvinnor.

Och siffran stiger för varje år. För bara 10 år sedan var andelen under 25%. Dessutom är ca 10% av de nya företagen gemensamt ledda av kvinnor och män.

Över 90% av de företag som drivs av kvinnor är verksamma inom tjänstesektorn, varav de allra flesta inom handel, kultur, juridik, ekonomi, vetenskap & teknik, fritid & annan service och nöje.  Vissa branscher som t.ex. kultur, nöje och vård & omsorg domineras av kvinnliga entreprenörer.

I genomsnitt är kvinnor som driver företag yngre än män och har något oftare en annan anställning vid sidan om företaget. Sverige är ett av länderna där utbildningsgapet mellan kvinnor och män är allra störst (kvinnor är betydligt mer utbildade än män i Sverige) och staten avsätter årligen tiotals miljoner kronor till kvinnliga företagare genom program som sponsras av Tillväxtverket.  Enligt Entreprenorskapsforum är det bara USA som har en högre andel kvinnor åldrarna 18–64 år som antingen är entreprenör eller äger och leder ett nytt företag.

Tyvärr får vi ofta höra av kvinnliga företagare att de känner sig diskriminerade till förmån för manliga företagare. Man osynliggör kvinnliga företagare och sätter inte tillit till deras kompetens och ser ofta stora risker i affärsplanerna, trots att kvinnor generellt sätt är mindre riskbenägna än män. Hos oss på Qred Företagslån är ca 40% av kunderna kvinnliga företagare och ca 60% manliga företagare. I förhållandet till antal företag är alltså kvinnliga företagare klart överrepresenterade.  Det tycker vi är superkul!

Vi lovar att oavsett varifrån du kommer, oavsett vad du har för bakgrund eller kön så ska du känna dig välkommen hos på Qred.  Vi älskar alla företagare, oavsett kön, ålder eller bransch!

Välkommen du också att ansöka om ett företagslån för uppstart, investering eller kassaflödeshjälp.  Vi är gärna med om vi kan hjälpa ditt företag att utveckla och växa med ett smidigt lån till företaget.

Läs mer om kvinnligt företagande hos Tillväxtverket och Entreprenörskapsforum:

Dela inlägget