Internationella kvinnodagen: Qred får ALLA företagare att lyckas!

Internationella kvinnodagen: Qred får ALLA företagare att lyckas!

Internationella kvinnodagen: Qred får ALLA företagare att lyckas!

Read time:
Lästid:
Read time:
Lukuaika:
Read time:
Læsetid:
Read time:
Leestijd:
Read time:
Leestijd:
4
mins
minuter
mins
minuuttia
mins
minutter
mins
minuten
mins
minuten
Internationella kvinnodagen: Qred får ALLA företagare att lyckas!

Christian Billing

Marketing Manager Sweden
Qred AB

Den internationella kvinnodagen är den 8 mars varje år. Dagen är designad att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation runt om i världen. Internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 av den socialistiska organisationen Andra Internationalen. Sedan år 1978 återfinns dagen som en högtidsdag för FN. I och med de Förenta Nationernas erkännande av dagen har man gjort dagen mindre politisk än tidigare.

Man firar dagen på olika sätt över hela världen. Allt från en dag som kan jämföras med Mors Dag eller Alla Hjärtans Dag, till en dag för demonstrationer och protester. I sitt ursprung var dagen ett sätt för kvinnor världen över att kräva rösträtt i sina länder. I Sverige skedde det år 1921.

Hur ser det ut när det kommer till kvinnligt företagande..?

Almi har i uppdrag att främja kvinnligt företagande - har de lyckats?

Almi Företagspartner är en statlig organisation som bland annat ska hjälpa företag som har svårt att få “vanliga lån”. Det innefattar små företag, nystartade företag, invandrare och kvinnliga entreprenörer.

Riksrevisionen, som granskar just statliga organisationer och myndigheter som en oberoende part, har nu granskat Almi Företagspartner. De är helt klart missnöjda med resultatet och ger Almi Företagspartners arbete underkänt.

”Almi har inte varit tydliga med att företag som leds av mixade team räknas som att de leds av kvinnor. Därmed har Almi givit sken av ett bättre utfall än vad som faktiskt varit fallet”, berättar Emilia Johansson på Riksrevisionen till Breakit.

Utredningen som Riksrevisionen har genomfört visar att endast 17% av lånen har gått till kvinnor och 13% till dessa s k “mixade team” under 2017. Ett mixat team som alltså ska innefatta minst en man och en kvinna, har helt enkelt redovisats som lån till kvinnor.

De lån som Almi faktiskt har gett ut till kvinnliga företagare, har dessutom varit på lägre belopp än de som manliga företagare fått.

Läs mer i Breakit och i utredningen av Riksrevisionen.

Qred får kvinnliga företagare att växa

Hos Almi Företagspartner, med ett uttalat mål och uppdrag från regeringen, har 17% av lånen gått till kvinnliga företagare. På Qred Företagslån har vi gått igenom vår databas och upptäckt att 27% av våra företagslån har gått till kvinnliga företagare.

Kvinnliga företagare är få

Tyvärr så är kvinnliga entreprenörer och företagare få. Vi har inte de allra färskaste siffrorna, men de vi har visar att omkring 30% av alla företag ägs och drivs av kvinnor. Dessutom visar de att kvinnliga företagare sjunker i åldrarna 50 år och äldre, medan antalet manliga företagare ökar från 35 år och uppåt. Detta gäller samtliga företagsformer och storlekar.

Fördelarna och nackdelarna med att vara företagare är många och passar olika bra i människors liv. En fördel att vara egenföretagare och förälder  är att man kan styra över sin egen tid på ett annat sätt, men det kan lika gärna ligga en i fatet om man inte lyckas få ekonomin att gå ihop. Något som är viktigt att tänka på vid föräldraledighet och sjukdom är sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Läs mer på Bolagsverket.

Har finansbranschen långt kvar till lika lön?

I finansbranschen har man historiskt sett varit dålig på jämställdhet och mångfald, men sedan 10-15 år tillbaka kan man notera en förändring. Fler och fler toppositioner och styrelseuppdrag har fått kvinnlig kompetens och det har skett flera större insatser för att jämna ut lönenivåerna. Det här är dock något som många banker, finans- och kreditinstitut har upplevt som svårt. När någon eller några kvinnor försvinner från höga positioner och ersätts med män blir det svårt att upprätthålla de siffror som man strävar efter.

Enskilda förbund eller branscher kan inte heller bära hela frågan, utan det behöver ske en förändring i samhället i stort.

Läs mer om det i Finansliv.

Qred vill hjälpa fler!

På Qred vill vi att alla företagare ska växa med rätt typ av finansiering. Alla företagare och människor ska få det bemötande och respekt som man förtjänar. Vi tycker inte att det borde vara svårare att få ett företagslån än att köpa en bok på nätet. Om man har en smart digital lösning, så borde man ju kunna lämna besked på bara ett par minuter. Genom att skippa flotta kontor och dyra tjänstemän kan vi dessutom få ner kostnaderna. Nu hoppas vi att kunna hjälpa fler småföretagare i Sverige, Finland, Danmark och Nederländerna, men samtidigt få bankerna att bli lite, lite mer ödmjuka.

Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil