Internationella kvinnodagen: Qred får ALLA företagare att lyckas!

Den internationella kvinnodagen är den 8 mars varje år. Dagen är designad att uppmärksamma ojämställdhet och kvinnors situation runt om i världen. Internationella kvinnodagen instiftades redan 1910 av den socialistiska organisationen Andra Internationalen. Sedan år 1978 återfinns dagen som en högtidsdag för FN. I och med de Förenta Nationernas erkännande av dagen har man gjort dagen mindre politisk än tidigare.

Man firar dagen på olika sätt över hela världen. Allt från en dag som kan jämföras med Mors Dag eller Alla Hjärtans Dag, till en dag för demonstrationer och protester. I sitt ursprung var dagen ett sätt för kvinnor världen över att kräva rösträtt i sina länder. I Sverige skedde det år 1921.

Hur ser det ut när det kommer till kvinnligt företagande..?

Endast en tredjedel av nya företag startas av kvinnor

Sverige ligger långt under EU-snittet för andelen kvinnliga företagare. Statistik från Tillväxtanalys visar att nästan 74 000 nya företag startades under 2020. Av dessa, startades omkring 24 000 av kvinnor, vilket är ungefär 32%. Av de totalt 500 000 personer som driver företag i Sverige är omkring 26% kvinnor, vilket är lägre än snittet för EU på 33%.

Kvinnliga företagare är få

Tyvärr så är kvinnliga entreprenörer få. De senaste siffrorna visar som sagt att knappt en tredjedel av alla företag ägs och drivs av kvinnor. Dessutom visar de att kvinnliga företagare sjunker i åldrarna 50 år och äldre, medan antalet manliga företagare ökar från 35 år och uppåt. Detta gäller samtliga företagsformer och storlekar.

Fördelarna och nackdelarna med att vara företagare är många och passar olika bra i människors liv. En fördel att vara egenföretagare och förälder  är att man kan styra över sin egen tid på ett annat sätt, men det kan lika gärna ligga en i fatet om man inte lyckas få ekonomin att gå ihop. Något som är viktigt att tänka på vid föräldraledighet och sjukdom är sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI) Detta är viktigt att tänka på om man skulle bli sjuk som företagare eller behöver vårda sitt barn (VAB)

Läs mer på Bolagsverket och Företagarna

Kvinnor startar sällan aktiebolag

Enligt Företagarnas rapport vill kvinnor helst vara sin egen chef och styra sin egen tid. Att hitta en balans i livet, helt enkelt. Då räcker det ofta med en enskild firma, medan män oftare har mål kring omsättning och tillväxt som kanske passar bättre för aktiebolag. Faktum är att endast 18% av alla aktiebolag som omsätter mer än en halv miljon kronor drivs av kvinnor.

Almi har i uppdrag att främja kvinnligt företagande - har de lyckats?

Almi Företagspartner är en statlig organisation som bland annat ska hjälpa företag som har svårt att få “vanliga lån”. Det innefattar små företag, nystartade företag, invandrare och kvinnliga entreprenörer.

Riksrevisionen, som granskar just statliga organisationer och myndigheter som en oberoende part, har granskat Almi Företagspartner. De är helt klart missnöjda med resultatet och ger Almi Företagspartners arbete underkänt.

”Almi har inte varit tydliga med att företag som leds av mixade team räknas som att de leds av kvinnor. Därmed har Almi givit sken av ett bättre utfall än vad som faktiskt varit fallet”, berättar Emilia Johansson på Riksrevisionen till Breakit.

Utredningen som Riksrevisionen genomförde visar att endast 17% av lånen har gått till kvinnor och 13% till dessa s k “mixade team” under 2017. Ett mixat team som alltså ska innefatta minst en man och en kvinna, har helt enkelt redovisats som lån till kvinnor.

De lån som Almi faktiskt har gett ut till kvinnliga företagare, har dessutom varit på lägre belopp än de som manliga företagare fått.

Läs mer i Breakit och i utredningen av Riksrevisionen.

‍Qred får kvinnliga företagare att växa

På Qred har vi gått igenom vår databas och kan notera att hela 35,6%(!) av våra företagslån har gått till kvinnliga företagare.

Vi är otroligt stolta över att vi lyckas med vår mission att hjälpa alla tycker av företag och företagare - oavsett bolagsform eller kön.

Som t ex Irma som äger och driver MyVegina i centrala Stockholm. Det är en vegansk restaurang som fokuserar på: 

Veganism: Allt som serveras på restaurangen är veganskt.
Symbios: Naturen är otroligt viktig för oss. Därför erbjuder restaurangen en grön och vacker miljö där du ska kunna känna dig fri och lycklig.
Feminism: Irma vill hylla kvinnokroppen och Moder Jord, och skapade därför varumärket!

Hand in Hand

Det är kanske ingen hemlighet att vi på Qred älskar företagande. Det är i vårt DNA att älska entreprenörskap. Därför är vi otroligt stolta över vårt samarbete med organisationen Hand in Hand som arbetar för kvinnors företagande i fattiga länder.

Ukraina

Uppdaterad 7/3 2022:

Qred följer utvecklingen kring Ukraina och har utöver en donation till välgörenhetsorganisationer, hjälpt anställda med att donera förnödenheter till flyktingar.

Har finansbranschen långt kvar till lika lön?

I finansbranschen har man historiskt sett varit dålig på jämställdhet och mångfald, men sedan 10-15 år tillbaka kan man notera en förändring. Fler och fler toppositioner och styrelseuppdrag har fått kvinnlig kompetens och det har skett flera större insatser för att jämna ut lönenivåerna. Det här är dock något som många banker, finans- och kreditinstitut har upplevt som svårt. När någon eller några kvinnor försvinner från höga positioner och ersätts med män blir det svårt att upprätthålla de siffror som man strävar efter.

Enskilda förbund eller branscher kan inte heller bära hela frågan, utan det behöver ske en förändring i samhället i stort.

Läs mer om det i Finansliv.

Qred vill hjälpa fler!

På Qred vill vi att alla företagare ska växa med rätt typ av finansiering. Alla företagare och människor ska få det bemötande och respekt som man förtjänar. Vi tycker inte att det borde vara svårare att få ett företagslån än att köpa en bok på nätet. Om man har en smart digital lösning, så borde man ju kunna lämna besked på bara ett par minuter. Genom att skippa flotta kontor och dyra tjänstemän kan vi dessutom få ner kostnaderna. Nu hoppas vi att kunna hjälpa fler småföretagare i Sverige, Finland, Norge, Danmark och Nederländerna, men samtidigt få bankerna att bli lite, lite mer ödmjuka.

Dela inlägget

Relaterade artiklar