Avdrag som du som företagare INTE vill missa

Att göra avdrag i sitt företag eller skatteplanera har ofta varit något som setts vara jämförbart med att fuska. Idag vet man bättre. Att göra avdrag för det som man har rätt att dra av för är bara sunt förnuft. I det här inlägget får du förslag på några vanliga och enkla avdragsgilla kostnader som du kan göra avdrag för.

Avdrag av kostnader för tjänstebil

Oavsett om du äger, hyr eller leasar en tjänstebil genom företag, så kan du göra avdrag för alla bilkostnader i företaget. Du ska däremot beskattas för de privata resor som du gör med företagsbilen. Detta kallas för drivmedelsförmån. Du får även göra avdrag på 9,50 kr/mil för tjänsteresor till och från arbetet.

Aktiebolag: Att äga bilen privat kan vara ett bra alternativ för dig. Du kan då ta ut 18,50 kr/mil helt skattefritt för alla de resor som du har gjort för bolagets räkning.

Enskild firma eller handelsbolag: Här gör du ett avdrag med 18,50 kr/mil i verksamheten. Gör du avdraget i näringsverksamheten så minskar både din skatt och dina egenavgifter. För de med enskild firma är även alla utgifter relaterade till parkering, tullavgifter och trängselavgifter avdragsgilla. Dess avdrag gäller även om du har lånat en bil.

Tips! Läs artikeln Företagare med bil?

Fr o m den 1 januari år 2018 ingår inte heller trängselskatten i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet. Istället ska förmånen av trängselskatten vid privat körning värderas och beskattas separat. I skrivande stund finns det trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Infrastrukturavgift har vi för broar Motala och Sundsvall.

 • Kör en anställd mer än 3000 mil i tjänsten under ett kalenderår, så ska förmånsvärdet sättas ned till 75% av det fulla värdet.
 • Det finns särskilda regler för miljöbilar. Det är för att de oftast är dyrare i inköp, men billigare att äga och bättre för miljön. Läs mer på Skatteverkets hemsida.
 • “Ringa omfattning” får man i bilförmån om man använt bilen privat vid ett fåtal tillfällen och högst 100 mil/år.
 • I lagen finns det ingen särskilt uttryckt krav att föra körjournal. Det ska göras en samlad bedömning av omständigheterna av varje enskilt fall.
 • Tillhandahåller arbetsgivaren parkeringsplats eller garageplats som är gratis för den anställde kan det innebära en skattepliktig förmån för den anställde.

Avdrag för kostnader kring jurister, advokater och rättegångar

Om kostnader för advokater eller rättegångar är kostnader för att öka de skattepliktiga inkomster så är de avdragsgilla. Däremot så är inte kostnader kring tvister om en verksamhet inte avdragsgilla. Många företagare väljer att använda samma jurist för företaget och sina privata ärenden. Skulle juristen samla alla uppdrag och kostnader på en faktura och fakturera företaget (och därmed göra det avdragsgillt) så är det inte juridiskt korrekt.

Kostnader för att bilda bolag och avdrag innan starten

De kostnader som finns i samband med aktiebolagsbildning är inte avdragsgilla. Dessa är bl a registreringsavgifter, annonskostnader och arvoden åt den som genomför själva bolagsbildningen. De som kan tänkas kräva ett arvode för att hjälpa till med starten är revisorer, advokater eller företag/konsulter som är experter på att bilda bolag.

Har du haft utgifter innan bolaget har kommit igång får du göra avdrag om…

… du har gjort inköp under startåret och året före.

… det är sådana kostnader som du får dra av även efter att verksamheten är aktiv.

… du inte har dragit av samma utgift i en annan verksamhet.

… det inte är inventarier som du i starten köpt in till ett beräknat anskaffningsvärde.

… det gäller inköp som du får dra av direkt vid själva köptillfället, som t ex förbrukningsartiklar.

Exempel på vanliga inventarieinköp

 • Dator
 • Skrivare
 • Mobiltelefon
 • Program till datorn (Office-paketet, bokföringsprogram, etc)
 • Vissa kontorsmöbler
 • Kontors- och förbrukningsmaterial
 • Litteratur och utbildning

Avdrag för friskvård

Normalt sett är de anställdas motion och friskvård helt avdragsgilla. Är friskvården av ett enklare slag kan den räknas som en personalvårdsförmån som helt helt skattefri för den som är anställd. T ex en massage eller enklare behandlingar.

Personalvårdsförmåner i form av motionsaktiviteter är avdragsgilla. Det kan t ex handla om ett årskort på ett gym som du kan dra av i företaget. Skattefriheten förutsätter däremot att samtliga anställda blir erbjudna den här förmånen. Idag innefattas även dyrare sporter som t ex ridning och golf av friskvårdsbidraget.

OBS! Friskvård är inte avdragsgillt för enskilda näringsidkare eller handelsbolagsdelägare.

Det är helt enkelt för att de inte räknas som anställda i bolaget. Äger du ett aktiebolag så är du per definition anställd i bolaget och kan således nyttja avdrag som rör motion och friskvård.

Avdrag för datorer och program

Köper du en dator så kan du dra av den direkt i företaget förutsatt att den uppgår till ett värde om max ett halvt prisbasbelopp. Skulle den övergå ett halvt prisbasbelopp ska den dras av genom regelbundna avskrivningar. En normal dator bör ha en livslängd om tre år, förutsatt att du inte använder den till mer avancerade saker, som t ex video-, bild-, grafisk-, och designproduktion. Då drar du helt enkelt av kostnaden direkt.

Avdrag för representation

Representation har alltid varit ett lurigt ting. Nivåerna och reglerna har ändrats från år till år och vårt bästa tips är att gå in på Skatteverkets hemsida eller att ringa in till deras support för att få veta mer om representation och just dina situation.

Du får som högst göra avdrag för moms på ett underlag på 300 kr exkl. moms. Det gäller per person och tillfälle. Skulle kostnaden överstiga 300 kr exkl. moms och innefattar både mat och alkohol ska avdraget beräknas genom en proportionering av de faktiska kostnaderna exklusive momsen för maten respektive alkoholen.

Dessa regler gäller både intern och extern representation och du får inte, likt tidigare, gör avdrag för måltider längre - endast momsen!

Undantag

 • Utgifter som rör demonstrationer och visningar.
  Du kan dra av för moms på kostnader för den förtäring som sker i samband med demonstrationer och visningar.
 • Kostnader kring personalfester.
  T ex hyra av bord och stolar, utgifter för musikunderhållning, etc. Här kan du max dra av 180 kr exkl. moms per person och tillfälle.
 • Teaterbesök, greenfee vid golfspel eller liknande.
  Dra av momsen för dessa saker och liknande med högst 180 kr exkl. moms per person och tillfälle.

Avdrag för kurser, utbildningar och konferenser

Vill du kunna dra av för en intern kurs eller konferens måste den vara tillföra ett värde och vara ekonomiskt motiverad för företaget. För att det inte ska bedömas och räknas som en rekreationsresa, så måste det finnas ett utarbetat kursprogram som också följs. I regel bör den matnyttiga delen av en kurs eller konferens omfatta minst sex timmar per dag eller 30 timmar under en femdagarsvecka. Det är helt enkelt för att deltagarna ska undvika att förmånsbeskattas. Skulle du eller ni välja att förlägga resan till Dominikanska Republiken eller något annat exklusivt resmål så skulle det väcka varningssignaler i granskningen.

Avdrag för mobiltelefon och samtal

Alla kostnader som rör samtal och abonnemang och används i företaget är avdragsgilla rörelsekostnader. Detsamma gäller själva mobiltelefonen. Mobiler räknas som förbrukningsinventarier och gör dessa direkt avdragsgilla. Du bör akta dig för kontantkortstelefoner då det är svårare att bedöma avdragsrätten för de löpande kostnaderna.

Avdrag för kontor i bostaden

Glada nyheter för dig som jobbar hemifrån! Du kan göra avdrag för kontor i din egen bostad. Det finns dock några förbehåll:

 • Arbetsgivaren får inte tillhandahålla en arbetsplats.
 • Behovet av ett arbetsrum i bostaden ska vara klart.
 • Det tillägnade arbetsrummet får enbart användas för arbetet i fråga.
 • Bostaden måste vara större än vad som krävs om den skattskyldige inte hade varit tvungen att ha ett arbetsrum.
 • Arbetsutrymmet får inte ingå i bostadsutrymmet. Det är med hänsyn till läge och utrustning. För att arbetsrummet inte ska anses vara en del av bostadsutrymmet måste det antingen vara avskilt från bostaden på ett sådant sätt att det inte ingår i övriga bostadsutrymmen. Det ska även vara inrett på ett sådant sätt att det inte kan användas för bostadsändamål.

Se till att läsa på om skillnaderna mellan aktiebolag och enskild firma, hyreslägenhet och bostadsrätt, och mycket mer.

Tips! Läs artikeln Viktiga datum för företagare 2019

Lycka till med ditt företagande!
/Teamet på Qred

Dela inlägget

Relaterade artiklar