Familjerätt för företagare med Marcus Bäckström på Enkla Juridik

I den här filmen med Marcus Bäckström från Enkla Juridik får du reda på mer om familjerätt för företagare.

Kontakta Marcus och hans kollegor om du är i behov av juridik rådgivning.

kontakt@enklajuridik.se
020 – 89 95 96
Enkla Juridik Sverige AB
Industrivägen 23
171 48 Solna

Transkribering av filmen

Vilka familjerättsliga regler är viktiga att tänka på?

Det allra mest fundamentala är att om du driver ett företag och är gift, utan att ha ett äktenskapsförord, så är aktierna i företaget giftorättsgods. Innebörden av det är att om man skulle separera eller om man skulle avlida, så är huvudregeln att aktierna ska ingå i en bodelning. Vilket i praktiken innebär att man då måste dela med sig av sitt företag. Det får ju konsekvenser även för andra intressenter i bolaget. Så det är det viktigaste att förstå.

Att den egna verksamheten, precis som en bil, pengar på ett konto eller en fastighet, ingår också i giftorättsgemenskapen.

Hur går man tillväga?

Det är faktiskt väldigt enkelt. Det finns ju såklart jurister som tar bra betalt för det. Men i grund och botten så är det bara att man skriver ett dokument där det framgår att man inte vill att bodelningsreglerna i äktenskapsbalken ska tillämpas. Då kan det vara all egendom. Att oavsett vad så ska det inte ingå i en framtida bodelning. Då kommer det ju inte heller att ske någon bodelning, för det finns ingenting att dela på. Eller så kan man göra en förteckning över att aktierna i t ex Nisses Måleri AB är undantagna från bodelning. Så det kan avse allt man äger eller bara en del.

Sedan måste det skrivas under av respektive maka eller make. Det ska även registreras hos Skatteverket för att vara giltigt och det kostar 275 kr eller liknande i administrationsavgift. Så det är ingen hög tröskel för att ordna detta, om man säger så.

Hur upprättar man ett bodelningsavtal?

Det är obligatoriskt om man skiljer sig och inte har ett äktenskapsförord. Till skillnad om man är sambos. Om man är sambo behöver man inte göra en bodelning. Utan det är bara om någon uttryckligen begär det. Men om man separerar eller någon avlider och det finns ett äktenskap, så ska man bodela. Det är egentligen bara ett avtal där man redogör för vad var och en har i tillgångar och skulder.

Ett överdrivet enkelt exempel är att en person har en miljon kronor på ett konto, men i övrigt inga tillgångar alls. Inte heller några skulder. Medan den andra personen har noll kronor och inga skulder. Då är ju det som ska bodelas de en miljon kronorna som finns på den ena personens konto. Eftersom att principen är att det ska delas lika, så måste det ena personen föra över hälften av pengarna till den andra personen. Sedan är det egentligen klart.

Men det kan ju vara oerhört komplicerat, framför allt i de fall där det finns företag inblandade. För har man ett onoterat bolag, vilket de flesta har, då kan det vara lite svårt att veta vad de här aktierna är värda. Det kan ju bero på en mängd olika faktorer. Det är en ganska vanlig tvistsituation, skulle jag säga.

Finns det inget äktenskapsförord vill ju den som inte äger företag att det ska värderas så högt som möjligt. Medan den som äger aktierna vill trycka ned värderingen. Där kan det ju bli problem.

Så om man inte äger Nisses Måleri utan heter Jeff Bezos, som äger Amazon, och ska skilja sig - vilket råd hade du gett till honom?  

Jag önskar att jag hade fått ge honom råd nu när han skiljde sig, det hade ju varit underbart, för det var säkert väldigt bra betalt! Men man ju säga att det var för sent i hans fall. Därför att han startade sitt företag på 90-talet och kunde väl inte räkna med att bli världens rikaste person? Det är väl kanske naturligt att äktenskapsförordet inte slank med där.

Om man hamnar i en situation där det redan är för sent, för man kan ju inte upprätta äktenskapsförordet retroaktivt, då är mitt råd att man ska vara ödmjuk, kompromissvillig och konstruktiv. Försök inte att starta ett krig mot din tidigare partner, utan försök att lösa det på ett anständigt sätt för båda parter. Där kan man ju behöva hjälp med att medla lite grann.

Min upplevelse är i alla fall att om man går in och är bestämd så blir det ofta kontraproduktivt. För då skapar man dålig stämning och då kanske det tar två år att lösa det istället för två månader.

Finns det några risker med att låta en partner sitta i företagets styrelse?

Ja, det skulle jag säga. Det är väldigt vanligt att partners är suppleanter i aktiebolag. Vilket i sig inte är så farligt för en suppleant tjänstgör inte i företagets namn, så att säga. Så att det kan väl gå an.

Jag tycker inte att man ska sätta en partner som ordinarie ledamot i en styrelse, om man av någon anledning behöver flera ledamöter. För att om man är styrelseledamot i ett bolag så ikläder man sig ett ganska omfattande ansvar för verksamheten.  För att om olyckan är framme, går i konkurs och drar på sig skatteskulder, så kommer det inte bara drabba dig utan även din partner.

Relaterade videos