Vad är skillnaden mellan Qreds preferensaktier och ett sparkonto?

Det är många likheter mellan ett sparkonto och Qreds preferensaktier

  • Båda ger en fast avkastning. Skillnaden är att utdelningen på Qreds preferensaktie är 7,0 % som utbetalas månadsvis, vilket motsvarar en effektiv årsränta på ca 7,2>#/li###

Det som skiljer är

  • Skatten på utdelning på preferensaktier är lägre än på ränta på sparkonto (25% istället för 30% för privatpersoner och 0% bolagsskatt istället för 22% för aktiebolag)
  • Till skillnad från bankkonto med låg ränta, så omfattas Qreds investeringskonto inte av statlig insättningsgaranti.
  • Styrelsen förbehåller sig rätten att besluta om inlösen av preferensaktier.