Vad är räntan för företagslånet?

Kostnaden för att låna pengar och långivarens avkastning på utlåningen. Det finns fast och rörlig ränta, precis som för andra lån. Vi på Qred har ingen ränta. Vi har en fast månadsavgift.

Våra lån har alltså inte en separat ränteavgift. En fast månadsavgift betalas varje månad som kostnad för lånet. Inga andra avgifter tillkommer. Den fasta månadsavgiften är individuell och baseras på din Qred Score. Företagets Qred Score baseras på väldigt många parametrar och vi gör en samlad bedömning av varje ansökan. Lånet har ingen bindningstid, startavgifter eller andra dolda avgifter.

Mer om hur räntan på företagslån bestäms

Prissättning av företagslån, d.v.s. den ränta och de avgifter som företaget får betala, sätts av långivare som banker och finansiella företag.

Det finns hundratals långivare på den svenska marknaden. För att du ska hitta rätt långivare till ditt företag måste du förstå hur de arbetar. Vi har gjort ett illustrativt exempel:

Dinosaurierna – Det här är traditionella långivare som i huvudsak bara bryr sig om en enda sak: Vilka tillgångar som kan pantsättas som säkerhet för lånet som långivaren kan beslagta i den händelse att företaget inte kan betala tillbaka lånet? Om ditt företag t.ex. vill låna 500 tusen kronor, måste du pantsätta t.ex. ett hus som är värt minst 600 tusen. Pantsättning sker genom pantbrev och företagsinteckningar.

Att vara en dinosaurie på lånemarknaden är en framgångsrik strategi och har funkat i tusentals år. Problemet är tyvärr att man då helt missar att bedöma företagets livskraft och affärsidé, vilket utesluter en stor andel av svenska företagare från lånemarknaden. Sorgligt nog agerar många svenska banker fortfarande som dinosaurier.

Räknenissarna – Det är många faktorer som spelar in när man bedömer företags sannolikhet att kunna betala tillbaka sitt företagslån. Statistiskt sett är t.ex. risken större att låna ut pengar till nya företag än till gamla företag. Ett företag med en betalningsanmärkning är en större risk än ett företag utan. Och så vidare. Räknenissarna har analyserat hundratals faktorer och tror sig kunna bedöma varje företags risk genom att analysera hundratals parametrar. Genom att automatisera hela processen kan den manuella kostnaden minskas och även små lån bli lönsamma.

Grovt sett kan dela upp parametrarna i fyra olika kategorier:

Företagets stabilitet
 • Verksamhet i antal år
 • Säsongsvariationer
 • Konjunkturberoende
 • Kundberoende
Finansiella nyckeltal
 • Omsättning
 • Vinst
 • Tillväxt
 • Vinstmarginaler
Betalningshistorik
 • Betalningsmoral
 • Betalningsanmärkningar
 • Skuldsaldo eller utmätning
 • Företrädares historik
Kassaflöde och skulder
 • Skuldens storlek
 • Typ av skuld och lån
 • Skuldtrend
 • Skulder i förhållande till omsättning

Realisterna – Det här är den nya generationen av långivare. Till skillnad från bankerna har de inte en stor kostnadsbas för personal och bankkontor, utan kan hantera en stor mängd små lån genom att använda digital teknik.

Till skillnad från dinosaurierna lägger man ingen vikt vid traditionella säkerheter, utan gör istället en kvalificerad bedömning av affärsmodellen och personen eller personerna bakom företaget. Moderna långivare som Qred gör alltid en manuell sista bedömning där faktorer som entreprenörens erfarenhet, drivkraft och kompetens vägs in i den sammanlagda bedömningen. Därför kan de nya realisterna både ge lån till företag som inte skulle fått låna från vare sig dinosaurierna eller räknenissarna, samtidigt som andelen dåliga betalare kan hållas nere.