Trenden 2016 spår positiv tillväxt för småföretag

Svensk ekonomi har haft en tendens att följa den amerikanska ekonomin, ofta styrd av aktiemarknaden och efterfrågan på svensk export.

På senare tid har den svenska ekonomin varit mer korrelerad till den europeiska ekonomin och utvecklingen av eurons växelkurs. Trender i USA, både tekniska och konsumentinriktade, är dock fortsatt en ofelbar rådgivare för den svenska ekonomin.

I spåren av krisen

Småföretagen i USA tog en stor hit under finanskrisen men har visat en stabil utveckling sedan 2011. Storbankerna skar ner utlåning till småföretag mycket mer aggressivt än till konsumentsektorn eller storföretag. Detta ledde till en kraftig konkurs och eliminering av hela sektorer av småföretag i USA. Även Sverige drabbades på liknande sätt och berörs fortfarande av en långsammare tillväxt bland den sektor som skapar arbetstillfällen (4 av 5 arbetstillfällen skapas av småföretag).

Positiv utveckling under 2015

I USA är trenden nu positiv bland småföretag. 2015 skedde den största enskilda ökningen av nya småföretag* (som har anställda) sedan 1998 – en ökning på nästan 3 procentenheter, till ca 10 miljoner småföretag totalt (USA Today 28/12). Småföretag utan anställda har växt betydligt mer, men det faktum att småföretag med anställda är på stark tillväxt är ett gott tecken för ekonomin som helhet.

De nya småföretagen tenderar att vara mer tekniskt orienterade än äldre företag, och detta kan signalera en fortsatt tro på tekniksektorerna, inklusive IT, hälsa och konsumentprodukter.

Förbättrad finansiering

Enligt Biz2Credit, ett amerikanskt företag i online-banksektorn, fick 85 % av alla amerikanska småföretag avslag på sin låneansökan till storbanker för bara 3 år sedan. Nu är siffran nere på 77 %, vilket speglar en ökad tro på lönsamhet bland småföretag. Beviljade lån till småföretag förväntas fortsätta att öka i takt med att centralbanker runt om i världen börjar normalisera räntor och röra sig bort från ZIRP (zero-interest-rate-policy, nollräntepolitik).

Dela inlägget