Utmätning

Innebär att en borgenär, d v s den som har fordran, begär att Kronofogdemyndigheten ska ta i anspråk fast eller lös egendom från gäldenären. 


Footer

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil