Skötselborgen

En skötselborgen är när en eller fler aktieägare går in som personlig borgen till ett lån för deras aktiebolag. Aktieägare har oftast inte något personligt ansvar för företaget, men under särskilda tillfällen kan långivaren kräva detta för att stärka säkerheten att skulderna återbetalas.