Scaleup

En scaleup är ett företag som redan hittat sin affärsidé och har en produkt som blivit bekräftat på marknaden. De har utvecklat en affärsplan som fungerar och vet vilken marknadssegment de ska rikta sig mot. Nästa steget för en scale up är att utveckla nya strategier för att växa och expandera.