Riskkapital

Riskkapital är en typ av investering som oftast bara ges till företag som har en hög potential för tillväxt och som kan ge bra avkastning i framtiden. Anledningen till varför det kallas riskkapital är för att det oftast är en hög risk att hela eller eller delvis av kapital går förlorat om inte företaget utvecklas. Just därför är denna typ av investering rätt sällsynt då investerare är mer selektiva i vilka företag de tror kan göra stora framsteg samtidigt som de inte går i för hög förlust. Investeringen kan ibland vara tidsbegränsad vilket innebär att investeraren kan återkalla aktien om företaget inte når målen inom en viss period.