Riskbuffert

Den genomsnittliga skillnaden mellan avkastningen och skuldräntan på det totala kapitalet. En positiv riskbuffert indikerar att de pengarna i företaget genererar fler intäkter än kostnader. En negativ riskbuffert betyder att företaget går i förlust.