Resultaträkning

En sammanställning på samtliga intäkter och kostnader som skett under en viss period och är tillsammans med balansräkningen en viktig del av årsredovisningen. Syftet med resultaträkning är få en total summering av företagets resultat baserat på deras prestationer och spenderade resurser under året.