Reporänta

Reporäntan är själva räntan som banker kan låna från Riksbanken som sedan kan lånas ut till kunder. Syftet är så att Riksbanken ska hålla inflationen i check för att upprätthålla ett fast penningvärde.