Regresskrav

Regresskrav kan ske när en annan person har betalat av en skuld som den betalningsskyldige skulle ha betalat. Personen som har betalat har då rätt att återkräva betalningen om de vill.