Räntetäckningsgrad

Det är ett mått inom ekonomistyrning som anger vilken förmåga ett företag har att täcka de finansiella kostnader man har. Är räntetäckningsgraden lägre än 1,0 betyder det att företagets intäkter inte räcker till att täcka de finansiella kostnaderna.