Räntebas

Räntebasen är en grund notering på hur en ränta ska beräknas mot en kund. Det räknas ut genom med hänsyn på antalet dagar på ett år. Med fast ränta beräknas räntan med hänsyn att varje månad har 30 dagar dvs 360/360. Beräkning av rörlig ränta tar istället hänsyn att en normal kalender bas på ett år, dvs 366/365.9