Preskription

Preskription innebär att rätten att kräva ut en fordran inte gäller längre. Vanligtvis för att tiden har upphört.