Pant

En pant är en egendom som man kan ställa som säkerhet på ett lån. Panten kan antingen komma som lös eller fast egendom. Lös egendom innebär att panten måste överlämnas till en panthavare som har rätt att sälja den för att få betalt för sin fordran. Fast egendom däremot är svårare att överlämna, framför allt om det är en bostad. Då kan istället ett pantbrev överlämnas.