Omsättning Förskott

Omsättning Förskott är förskott på företagets försäljning och har många fördelar för småföretagare. Delvis är det är det snabbt och flexibelt för småföretagare att finansiera sig själva utan att vara ett riktigt lån. Det get också möjligheten att för små företag att investera och utveckla deras egna kassaflöde.