Omsättning

Omsättningen avser företagets sammanlagda intäkter från sålda varor och tjänster under en viss period. I bokföringen är det verksamhetens nettoomsättning som ska anges.