Momsregistreringsnummer

Momsregistreringsnummer eller VAT-nummer (EU) är ett unikt serienummer som tilldelas alla som har registrerats för redovisning av moms i respektive medlemsstats skattemyndighet, i Sveriges fall Skatteverket