Månadsavgift

Månadsavgiften är en avgift som ska betalas en gång i månaden för en specifik tjänst eller produkt. Vanligtvis brukar begreppet användas i samband med hyra i bostäder men kan också referera till räntan inom bank och finansbranschen. På Qred har vi en fast månadsavgift i stället för ränta på våra lån