Kreditrisk

Risken som skapas av att kunden inte kan betala. Förhandlar du om ett lån med en ränta, vilket Qred inte har, så betyder hög kreditrisk en högre ränta.