Kreditbedömning

En kreditbedömning är en analys som görs på en låntagare för att säkerställa om de kan återbetala skulderna i framtiden.