Konsolideringsgrad

Konsolideringsgraden används ofta inom kreditbedömning och mäter företagets samlade tillgångar och förmågan att klara av framtida förluster. Vi har ett eget måttsystem som vi kallar Qred-score.

Heading

🇸🇪 Sverige
🇳🇱 Nederland
🇫🇮 Suomi
🇩🇰 Danmark
🇧🇪 België
🇧🇷 Brazil