Konsolideringsgrad

Konsolideringsgraden används ofta inom kreditbedömning och mäter företagets samlade tillgångar och förmågan att klara av framtida förluster. Vi har ett eget måttsystem som vi kallar Qred-score.