Konkurs

Betyder att i princip alla tillgångar tas om hand och används för att betala av skulder. Såväl gäldenären som borgenärer kan ansöka om att någon ska försättas i konkurs