Handräckning

När kronofogden har rätt att tillvarata lös egendom. Det kan till exempel vara egendom som hyrts in eller ligger på avbetalning men som inte skötts.