Handelsbolag

Ett handelsbolag är en typ a företagsform som har två eller flera delägare som tillsammans driver företaget. Det är en som en enskild firma, fast med fler än bara en ägare.