Förmånsrätt

Förmånsrätt innebär att vissa betalningar har rätt att företräda framför andra från den betalning skyldiges egendom. Detta händer främst när företaget hållet på att gå i konkurs.