Fordran

En förpliktelse eller rättsligt bindande anspråk från en individuellt bestämd person riktat mot en annan person.